Elektronisch neerleggen stukkenbundel

Via de website e-Deposit van de FOD Justitie kan gebruik worden gemaakt van een toepassing om een stukkenbundel digitaal samen te stellen en vervolgens neer te leggen met een door het systeem aangemaakte inventaris. Deze mogelijkheid is een verdere stap op weg naar het digitaal dossier. Ook via DPA kan dit worden gedaan. Het hof van beroep te Gent verzoekt de advocaten om de stukkenbundels enkel nog op deze structurele wijze elektronisch neer te leggen.

Werkwijze: op de website e-Deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/) kan een PowerPointpresentatie worden geraadpleegd (zie bestand “Geleide rondrit”).

Het is evenwel aangewezen het stukkenbundel ook mee te nemen naar de zitting, tenzij dit eerder fysiek werd neergelegd, teneinde dit eventueel op verzoek van de (kamer)voorzitter neer te leggen.