Elektronisch neerleggen stukkenbundel

Via de website e-Deposit van de FOD Justitie kan gebruik worden gemaakt van een toepassing om een stukkenbundel digitaal samen te stellen en vervolgens neer te leggen met een door het systeem aangemaakte inventaris. Deze mogelijkheid is een verdere stap op weg naar het digitaal dossier.

Elektronisch neerleggen van brieven en verzoekschriften

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit:

Elektronische neerlegging documenten hof van beroep Gent - overeenkomst balie en magistratuur