Hof van Beroep Brussel

Openingsuren


De griffies zijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften (art. 176 Ger. W.) iedere werkdag toegankelijk van 8u30' tot 12u30' en van 13u30' tot 16u. Buiten de openingsuren kunnen conclusies en stukken enkel worden neergelegd via "e-deposit" of "DPA".

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

Conclusies worden bij voorkeur aan de griffie overgemaakt via:

Hier vindt u meer toelichting.

lees meer lees minder
02

Bijzondere veiligheidsmaatregelen kunnen van kracht zijn tijdens speciale processen, bijvoorbeeld bagage- en identiteitscontrole.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Hof van Beroep Brussel

Griffies

Burgerlijke griffie - dienst rollen
 • 02 508 66 36
 • 02 519 86 70
Burgerlijke griffie - dienst uitvoering
 • 02 508 66 46
 • 02 519 86 70
Burgerlijke griffie - dienst vastgestelde zaken
 • 02 508 66 81
Correctionele griffie - dienst rollen
 • 02 508 64 94
 • 02 519 86 52
 • 02 508 62 55
 • 02 508 62 75
 • 02 508 73 94
 • 02 519 84 25
 • 02 508 60 22
 • 02 508 65 90
 • 02 508 65 91
 • 02 508 64 50
 • 02 519 86 74
 • 02 519 81 71

Hof van Beroep Brussel

Voorstelling

Welkom

Het hof van beroep te Brussel is gevestigd in een gerechtsgebouw, door de Brusselaars ook wel 'het Justitiepaleis' genoemd. Er werd 17 jaar aan gebouwd van 1866 tot 1883.

Architect Joseph Poelaert leidde de werken maar kon het gebouw niet voltooien daar hij overleed in 1879. Het plein gelegen voor het gebouw werd naar hem genoemd.

Het concept van het gebouw was ingenieus, maar door zijn enorme afmetingen en zijn monumentaal karakter beantwoordt het niet meer aan de huidige tijdsgeest en aan de praktische noodwendigheden van de openbare dienst.

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen.

Gebouw

Foto's ©Regie der Gebouwen. Met toestemming gebruikt.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg - met inbegrip van o.m. de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugd- en familierechtbank - en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen.

Marktenhof

Nederlands English

Marktenhof

Market Court

Tegen beslissingen van regulatoren en administratieve autoriteiten op het vlak van het economisch, het financieel en het marktrecht kan een “één aanleg” jurisdictioneel verhaal ingesteld worden voor het tweetalige Marktenhof te Brussel. A one instance judicial appeal is open against decisions of regulators and administrative authorities in the field of economic, financial and market law before the bilingual Market Court in Brussels.
Zie de bijlage hieronder See the attachment below

Bereikbaarheid

Het gerechtsgebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (metro en tram). Wie zich met de auto naar het gerechtsgebouw begeeft dient rekening te houden met moeizaam verkeer als gevolg van verschillende herstellingswerken aan het Brusselse wegennet.

Afsprakennota's

Het hof van beroep te Brussel heeft afspraken gemaakt met de balies van Brussel, Leuven en Waals-Brabant met het oog op een efficiënt verloop van de zittingen.

 1. Het protocol van juni 2010 betreft de zittingen van zowel de burgerlijke, de correctionele als de jeugdkamers.
 2. Een tweede protocol van januari 2011 heeft specifiek betrekking op de protectionele zittingen van de jeugd- en familiekamers.
Inlichtingen

Varia

Conclusies worden bij voorkeur aan de griffie overgemaakt via:

Custom 1

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2011

Werkingsverslag 2010

Custom 2

Toelichting

Marktenhof

Nederlands English

Marktenhof

Market Court

Tegen beslissingen van regulatoren en administratieve autoriteiten op het vlak van het economisch, het financieel en het marktrecht kan een “één aanleg” jurisdictioneel verhaal ingesteld worden voor het tweetalige Marktenhof te Brussel. A one instance judicial appeal is open against decisions of regulators and administrative authorities in the field of economic, financial and market law before the bilingual Market Court in Brussels.
Zie de bijlage hieronder See the attachment below
Custom 3

Dienstregeling gerechtelijk jaar 2019- 2020

Griffies

Griffies

Burgerlijke griffie - dienst rollen
 • 02 508 66 36
 • 02 519 86 70
Burgerlijke griffie - dienst uitvoering
 • 02 508 66 46
 • 02 519 86 70
Burgerlijke griffie - dienst vastgestelde zaken
 • 02 508 66 81
Correctionele griffie - dienst rollen
 • 02 508 64 94
 • 02 519 86 52
 • 02 508 62 55
 • 02 508 62 75
 • 02 508 73 94
 • 02 519 84 25
 • 02 508 60 22
 • 02 508 65 90
 • 02 508 65 91
 • 02 508 64 50
 • 02 519 86 74
 • 02 519 81 71
Samenstelling

Magistraten

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat effectieve 74 magistraten, waarvan 1 eerste voorzitter, 16 kamervoorzitters en 57 raadsheren. Daarnaast telt het hof van beroep een aantal plaatsvervangende raadsheren en plaatsvervangende magistraten die in een aantal gevallen een effectief magistraat kunnen vervangen wanneer deze laatste verhinderd is.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het wettelijke kader zelden volledig is ingevuld, hetgeen te wijten is aan de duur van de benoemingsprocedure voor nieuwe magistraten en de budgettaire beperkingen.

Griffiers

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat 1 hoofdgriffier, 3 griffiers-hoofden van dienst, 35 griffiers, 2 deskundigen, 26 assistenten en 19 medewerkers. Ook hier geldt dat het kader zelden volledig is ingevuld ingevolge de duur van de benoemingsprocedures en de budgettaire beperkingen. Het hof beschikt daarnaast over een aantal contractuele medewerkers.

Formulieren

Bijlage aan het Koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering (BS 19 februari 2016).

Art. 1 KB 18 februari 2016: Voor het instellen van hoger beroep kan overeenkomstig artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, gebruik worden gemaakt van het formulier zoals bepaald in bijlage 1 van dit besluit.

De bijlage werd gewijzigd door het KB van 23 november 2017 (BS 1 december 2017)

Document PDF Word Excel Info
Formulier

Sitemap