Nieuwe tool berekening vergoeding bewindvoerders

Steunpunt bewindvoering

Leuven stapt mee in het verhaal van de website Steunpunt bewindvoering.

Digitalisering inzake bewind: CRBP vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen (in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen. 

brochure "Studienamiddagen bewindvoering anno 2023"