Steunpunt bewindvoering

Leuven stapt mee in het verhaal van de website Steunpunt bewindvoering.

Op dinsdag 31 januari 2023 wordt in Brugge het jaarverslag steunpunt bewindvoering aan de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne voorgesteld én zal hij het steunpunt lanceren in het arrondissement Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Leuven.

Eén jaar na de lancering van het steunpunt bewindvoering in West-Vlaanderen is het tijd om een balans op te maken.

Het steunpunt bewindvoering is een unieke samenwerking in West-Vlaanderen tussen de vredegerechten, de zorgsector en de advocatuur waar iedereen op een laagdrempelige manier terecht kan met zijn vragen of opmerkingen over bewindvoeringsdossiers.

Bewindvoering is een ingrijpende maatregel ten aanzien van kwetsbare mensen met verstrekkende gevolgen zowel voor diegene die onder bewind wordt geplaatst als de directe omgeving en doet tal van vragen rijzen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft steeds een grote betrokkenheid en interesse getoond in de materie van het bewind.

De stuurgroep van het steunpunt bewindvoering West-Vlaanderen is dan ook verheugd dat zij het eerste jaarverslag rechtstreeks kan overhandigen en toelichten aan de minister. Daarin wordt de succesvolle werking van het eerste jaar steunpunt toegelicht. Daarnaast duidt het Steunpunt reeds op een aantal verbeterpunten en biedt het ook oplossingen aan waarmee de minister aan de slag kan.

Dit is evenwel niet het enige. Door de positieve aspecten van het steunpunt is er een oprechte interesse ontstaan in de arrondissementen Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Leuven. De minister van Justitie zal -in het bijzijn van de respectieve voorzitters en hoofdgriffiers- het steunpunt bewindvoering ook in deze arrondissementen lanceren.

Vanaf 1 februari 2023 kan iedereen ook in het arrondissement Leuven terecht op www.steunpuntbewindvoering.be voor informatie of om een probleem in een bewindvoeringsdossier te melden.

De ruime kenbaarmaking van het steunpunt kan vele mensen op weg zetten naar adequate antwoorden op hun vragen over bewindvoering.