01

De ondernemingsrechtbank te Gent is het overkoepelend orgaan en wordt in acht afdelingen verdeeld, namelijk Brugge, Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, OostendeOudenaarde, Veurne. Voor de websites van de verschillende afdelingen, klik op de links of hieronder.

Voor inlichtingen moet u rechtstreeks contact opnemen met de afdelingen en niet met het overkoepelend orgaan.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Belangrijk bericht aan de curatoren : klik hier voor meer info

Centraal Register Solvabiliteit - klik hier

Belangrijk bericht ivm het Coronavirus - Klik hier voor meer info

Tijdelijke werking van de inleidingskamers Afdelingen West-Vlaanderen, Afdelingen Dendermonde en Oudenaarde, Afdeling Gent

 

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Gent
 • Opgeëistenlaan 401 E
  9000 Gent
 • Voor telefoonnummers afdelingen - zie onderaan

Griffies

Afdelingen

Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Brugge
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Gent
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Oostende
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Oudenaarde
Ondernemingsrechtbank Gent
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Veurne
Ondernemingsrechtbank Gent

Ondernemingsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401 E - 9000 Gent
 • Voor telefoonnummers afdelingen - zie onderaan
Voorstelling

Welkom

Welkom op de website.  We stellen U graag onze dienst voor :

Wie zijn we ?

 • 28 beroepsmagistraten
 • 36 plaatsvervangende magistraten
 • 240 rechters in handelszaken
 • 128 griffiers en medewerkers

Hoe zijn we georganiseerd ?

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter, de afdelingsvoorzitters en de hoofdgriffier.

Zij organiseren de zittingen en zorgen ervoor dat het recht-spreken vlot kan verlopen.

Zij sturen de verschillende werkgroepen aan.  Het doel van die werkgroepen is de verbetering van de (werking van de) organisatie.  Zij zijn samengesteld uit magistraten, griffiers, medewerkers, rechters in handelszaken en betrokken partners.

Uiteraard is er ok intern overleg op verschillende vlakken.

De steundienst verleent bijstand waar nodig op gebied van personeel, ICT, logistiek...

 

Waar werken we ?

Het werkgebied van de Ondernemingsrechtbank Gent omvat het geel gekleurde gebied.

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft een oppervlakte van 3.140 km² en een bevolking van 1.669.990 inwoners.  In Oost-Vlaanderen wonen 1.454.716 inwoners op een oppervlakte van 3.007 km².

Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014 betreffende de indeling van de verschillende rechtbanken, geeft in art. 18 aan dat de rechtbank van koophandel Gent 8 afdelingen telt.  Naast Ieper, Veurne, Kortrijk, Brugge, Oudenaarde, Gent en Dendermonde, zal ook zitting gehouden worden te Oostende.

 

Voor wie werken we ?

De nieuwe ressortelijke Ondernemingsrechtbank vormt potentieel het aanspreekpunt voor 44% van het totaal aantal actieve ondernemingen in Vlaanderen.

Deze ondernemingen realiseren  29% van de totale omzet in Vlaanderen : het doelpubliek bestaat vooral uit kleine en middelgrote ondernemingen.  De regio is zeer dynamisch want de oprichtingsratio ligt beduidend boven het gemiddelde, terwijl de uittredingsratio zich eerder rond het gemiddelde situeert.

 

Beleid

De Rechtbank van koophandel Gent zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen door onafhankelijke rechters.  Zij draagt hierdoor bij aan de instandhouding van de rechtststaat en het vertrouwen van de burger in het recht.

De nieuwe structuur rust op drie pijlers :

 1. De maatschappelijke organisatie
 2. Verantwoordelijkheid
 3. Blijven verbeteren

1. De maatschappelijke organisatie

De rechtbank is er voor de samenleving.  Die samenleving wordt méér en méér juridisch. Hoeveel bladzijden telde het staatsblad van verleden jaar niet ? Er is bijgevolg een toenemende vraag om gerechtigheid.

Partijen die de rechtbank om een uitspraak vragen, hebben dan dikwijls zeer zwaarwegende (economisch-financiële) belangen.  Sommige beslissingen van de rechtbank hebben een grote impact.  Zo heeft een faillietvonnis zware gevolgen voor werknemers en tekent dit de gefailleerde ondernemer persoonlijk.

Meer dan vroeger volgt de maatschappij het werk van de rechtbank.  De mondige burger ziet en hoort via pers en allerhande sociale media wat er zich op het juridische schouwtoneel afspeelt.  Hij begrijpt daarbij niet steeds de volledige achtergrond van een zaak, of hoe rechters tot een  bepaalde beslissing zijn gekomen.

2. Verantwoordelijkheid

De kernwaarden - onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionalisme - staan nog steeds voorop.  Iedere rechtbankmedewerker - van rechter tot administratief og logistiek medewerker - heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid in het uiteindelijke resultaat van de dienstverlening.

Publieke dienstverlening.

De duidelijkheid van brieven, de eenheid van procedure of de vriendelijkheid bij het onthaal zijn daarbij aandachtspunten.

Het rechtspreken.

Begrijpelijk rechtspreken, heldere communicatie over de onderliggende motivering en acceptabele doorlopptijden zijn basiskenmerken van het rechtspreken.  Dat gebeurt dichtbij en zichtbaar in de lokale samenleving : alle afdelingen blijven behouden.  Goed rechtspreken is een collectieve prestatie, die een vlekkeloze behandeling van zaken op alle niveaus vereist.

De rechtspraak

De rechtbank met zijn verschillende vestigingen maakt deel uit van het justititeel landschap.  Ondanks de toennemende druk moeten waarden als recht en rechtvaardigheid herkenbaar blijven.  Een actieve dialoog met de samenleving draagt bij tot toename van kennis en wederzijds begrip.

3. Blijven verbeteren

Het samenbrengen van zes rechtbanken tot één rechtbank van koophandel Gent, is een opportuniteit.  Door te leren van nieuwe collega's, op alle niveaus en alle terreinen, wordt het professioneel resultaat meer dan de som van de onderliggende rechtbanken.  De fusie brengt het beste van meerdere afdelingen samen.

Op die manier bouwen alle betrokkenen samen verder aan de beste rechtspraak voor het economische weefsel in het ressort Gent.

 

Gebouw

De Regie der Gebouwen kende in 2000 de opdracht toe aan Beel & Achtergael – Technum om het nieuwe Gentse gerechtsgebouw te ontwerpen. De samenwerking tussen het architectenbureau en Technum leverde een eigentijds en functioneel gebouw op.

Rond het gerechtsgebouw plande Beel & Achtergael – Technum een park in dat is opgedeeld in verschillende landschapskamers. Ook het gebouw zelf is opgedeeld in verschillende zones, met o.a. een publieksas, kantoorruimtes, lokalen voor de advocaten, eetgelegenheid, archieven en technische ruimtes.

Tussen de publieksas en het kantoorgedeelte zijn drie torens opgetrokken, met daarin de rechtszalen, en landschapskantoren waar het publiek dossiers kan komen inkijken. Tussen de torens zorgen twee patio’s ervoor dat licht en lucht tot diep in het gebouw kunnen binnendringen.

(Bron : http:/www.technum.be)

 

Info

 

 
Organisatie

Reglementen

Dienstregeling griffiers 2020-2021

Bevoegdheden van de kamers

eerste kamer de inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
tweede kamer

de inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen ;
de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement ;
de sluiting van faillissementen ;
de geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg ;
de dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen ;
de geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen ;

derde kamer de inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
vierde kamer de kamer voor handelsonderzoek
vijfde kamer de verzoeningskamer
zesde kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
zevende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
achtste kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
negende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
tiende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer

 

 

Gebiedsomschrijving

De Ondernemingsrechtbank te Gent wordt in acht afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Gent  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf kantons Gent en van de kantons Merelbeke, Zelzate en Zomergem.

De tweede houdt zitting te Dendermonde  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Aalst, van de kantons Beveren, Dendermonde-Hamme, Lokeren, Ninove, van de twee kantons Sint-Niklaas en van het kanton Wetteren-Zele.

De derde houdt zitting te Oudenaarde  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele.

De vierde houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge en van het kanton Tielt.

De vijfde houdt zitting te Oostende en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Oostende en van het kanton Torhout.

De zesde houdt zitting te Ieper  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik.

De zevende houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Harelbeke, Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.

De achtste houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort.

Vaststellingen

PROEFPROJECT KAMER VOOR INLEIDING EN INSTAATSTELLING (KIISS)

Ondernemingsrechtbank Gent, arrondissement West-Vlaanderen

 

Wat?

Het project van de Kamer voor Inleiding en In Staat Stelling (KIISS) beoogt de efficiëntie van zowel de inleidingskamer als de pleitkamers te verhogen, door de in staat stelling van zaken op een meer geïnformeerde en actieve wijze op te volgen en te begeleiden.

De rechtbank beoogt hiermee de (beperkte) capaciteit van de pleitkamers beter te benutten alsook op een flexibele manier te kunnen inspelen op variërende capaciteit enerzijds en instroom van betwiste zaken anderzijds in de individuele afdelingen en tussen de afdelingen onderling.

Voor welke zaken?

Het proefproject wordt enkel toegepast op zaken die ingeleid worden voor de eerste kamer en waarin een conclusiekalender overeengekomen wordt of vastgelegd moet worden (toepassing van art. 747 Ger.W.), en die normaliter naar een pleitkamer verwezen worden.

Wat verandert er?

 1. Bij aanvang van de procedure worden conclusiekalenders niet meer “blindelings” bekrachtigd of vastgesteld. De voorzitter van de inleidingskamer zal zich vanaf de inleiding beter laten informeren over de aard en de omvang van het geschil en de relevante punten van discussie. Daartoe wordt de verwerende partij verzocht om een conclusie te nemen op vaste datum.

 

 1. Bij aanvang van de procedure worden er ook geen rechtsdagen meer in die zaken bepaald. Het vastleggen van de pleitdatum wordt uitgesteld tot na de laatste conclusietermijn.

Hoe werkt het?

- De nieuw ingeleide zaken waarin de partijen een conclusiekalender overeenkomen (art. 747, § 1 Ger.W.) of rechterlijke instaatstelling vragen (art. 747, § 2 Ger.W.), zullen uitgesteld worden op vaste datum teneinde de verwerende partij(en) toe te laten een eerste conclusie neer te leggen waarin zij haar (hun) middelen uiteenzet(ten). Dit belet niet dat de partijen zoals voorheen onmiddellijk een formulier (zie verder) kunnen indienen waarin zij de overeengekomen conclusietermijnen opgeven.

- In de kennisgeving (art. 754 Ger.W.) die door de griffie wordt verstuurd, zal vermeld zijn binnen welke tijdsspanne de conclusie van de verwerende partij(en) op vraag van de rechtbank verwacht wordt. Hierbij wordt de termijn gerespecteerd die de partijen zijn overeengekomen voor die eerste conclusie (art. 747, § 1 Ger.W.) ofwel, in geval van rechterlijke instaatstelling (art. 747, § 2 Ger.W.), zal een voldoende termijn aan de verwerende partij(en) worden gegeven voor die eerste conclusie.

- Op de zitting waar de zaak die eerste maal werd uitgesteld, beslist de voorzitter van de kamer, na overleg met de partijen, wat verder met de zaak gebeurt:

 • hetzij bekrachtigen van de verdere conclusietermijnen of vastleggen van een volwaardige conclusiekalender, zonder fixatie van een pleitdatum, maar met het bepalen van een verificatiezitting;
 • hetzij reeds een beslissing nemen of een verkorte procedure vastleggen om een beslissing te nemen over:
  • opgeworpen verdelingsincident
  • onbevoegdheidsexceptie
  • onderzoeksmaatregel
  • door de verweerder in zijn conclusie gevraagde voorlopige maatregel in toepassing art. 19, 3de lid Ger.W.
  • akkoord bekrachtigen
  • regeling/doorhaling/afstand
  • niet pleitwaardige zaak (b.v. enkel discussie over afbetalingstermijnen en/of intresten en schadebeding)
  • schorsing van de procedure wegens tussengekomen faillissement van de verweerder (art. XX.119 WER)
  • schorsing van de procedure wegens inmiddels neergelegde strafklacht (toepassing art. 4 VTSV)
  • schorsing van de procedure wegens niet-mededeling stukken (art. 736 Ger.W.)

 

- Op de verificatiezitting (na afloop van de volledige conclusiekalender) wordt door de rechtbank nagegaan of de zaak in staat is gesteld en pleitwaardig is voor een pleitkamer:

 • Indien neen, neemt de rechtbank een beslissing over een maatregel om de zaak te behandelen of desgevallend verder in staat te stellen;
 • Indien ja, wordt de zaak doorverwezen naar een pleitkamer, waarbij de voorzitter van de pleitkamer een pleitdatum in functie van zijn/haar kalender kenbaar maakt binnen de week. De zaak wordt dan verder afgehandeld in de pleitkamer.

Praktisch

De werkwijze wordt toegepast vanaf 1 september 2018 in de eerste kamer van de afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne.

De voorzitters van de inleidingskamer zullen bij de aanvang van de eerste zittingen van september 2018, een korte toelichting verstrekken over de toepassing van het voorgestelde systeem.

In de tweede en derde kamer, die als inleidingskamer gelden voor de vorderingen inzake faillissement en gerechtelijke reorganisatie wordt de werkwijze niet ingevoerd.

Het invulformulier (art. 747, § 1 Ger.W.) waarop ook de beschikking zal worden gesteld, wordt hierbij gevoegd. Dit formulier zal ook op de zittingen van de eerste kamer ter beschikking zijn. Het is noodzakelijk dat een formulier wordt gebruikt waarop alle vermeldingen recto/verso zijn afgedrukt.

De werking van het systeem wordt op einde van het gerechtelijk jaar 2018-2019 geëvalueerd.

 
Inlichtingen

Curatoren

Lijst curatoren 2021

Inschrijving op – actualiseren van de lijst curatoren 2021

Met het oog op de bijwerking van de lijst opgesteld door de algemene vergaderingen van 20 juni 2019 en 7 oktober 2019 (hierna de lijst 2020 genaamd), zal volgende werkwijze worden gevolgd.

Vanaf 2021 zal de rechtbank werken met één lijst voor de gehele rechtbank. Deze werkwijze brengt een aantal praktische voordelen met zich mee, terwijl artikel XX.122 WER spreekt van een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied die het faillissement uitspreekt.

De procedure om de lijst bij te werken verloopt volgens de regels van het KB van 5 december 1997 tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Er zal als volgt te werk worden gegaan.

 1. Kandidaten die niet op de lijst 2020 zijn opgenomen (nieuwe kandidaat-curatoren)
 1. Wie moet een aanvraag indienen.

Iedere advocaat die niet op de lijst 2020 is opgenomen dient zijn aanvraag tot opname enkel en alleen in via het Register. Daartoe meldt U zich aan op de griffie van de afdeling waar U lid bent van de Balie, en vraagt U dat U wordt ingeschreven als “juridische actor” binnen REGSOL. Daarna ontvangt U een mail waarmee U kan inloggen op het systeem. Begin februari 2020 wordt, met toelating van de beheerder van het register, de speciale oranje tegel “kandidatuur curator” opengezet zodat U (zonder kosten) vanaf dat ogenblik de volledige registratie van Uw aanvraag op digitale manier kan doen.

 

 1. Wanneer moet de kandidatuur worden ingediend?

De aanvraag tot opname op de lijst moet ingediend worden vóór 1 maart 2020.

 1. Wat houdt dit digitale dossier in?

De kandidaten moeten bij de aanvraag tot opname een digitaal dossier voegen, dat alle nuttige stukken (gelieve de elektronische bestanden relevant te benoemen, zodat meteen de inhoud ervan duidelijk wordt) bevat die aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door artikel XX.20 en XX.122 WER en/of de uitvoeringsbesluiten. Deze voorwaarden worden als volgt begrepen en ingevuld:

 1. advocaat en ingeschreven zijn op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats van hun inschrijving

Deze voorwaarde zal worden getoetst aan de hand van het advies van de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven. De kandidaat moet geen bijzonder stuk dienaangaande voegen.

 1. een bijzondere opleiding hebben genoten

Dit is onder meer een opleiding die toelaat te stellen dat de kandidaat-curator zich grondig voorbereid heeft op het ambt van curator. Deze bijzondere opleiding kan bestaan in: een bijzondere licentie of MANAMA bedrijfsrecht-ondernemingsrecht; een opleiding curator–vereffenaar, een opleiding “confocus”. Opleidingen die dus verder gaan dan het volgen van een seminarie/vormingsavond.

De kandidaten voegen de stukken die de bijzondere opleiding aantonen, aan het dossier toe.

 1. waarborgen bieden van bekwaamheid, in het bijzonder op het gebied van vereffeningsprocedures

De voorwaarde inzake bekwaamheid impliceert volgens de rechtbank het bewijs dat de kandidaat de noodzakelijke kennis heeft en er voldoende garanties zijn voor een goed beheer van het faillissement. Om aan de waarborgen inzake bekwaamheid te voldoen mag van de kandidaat ook worden verwacht dat hij zich geregeld bijschoolt. Deze bijscholing is niet de bijzondere opleiding zoals hierboven omschreven maar heeft betrekking op het volgen van diverse seminaries in materies van het faillissementsrecht of ondernemingen in moeilijkheden. Het is de permanente vorming die van de curator/advocaat mag worden verwacht, noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak. Die bijscholing moet worden aangetoond door de kandidaat-curator.

In overleg met de balie werd in 2015 het aantal juridische punten welke men per jaar minimum dient te halen om bijscholing te aanvaarden, vastgelegd op 8 punten.

Daarvan zijn er minimum 4 punten te halen inzake het eigenlijk insolventierecht en recht van ondernemingen in moeilijkheden (faillissementsrecht, gerechtelijke reorganisatie, vereffening vennootschappen, zekerheidsrechten) vereist. Deze 4 punten kunnen worden aangevuld met punten in materies nuttig voor de curator zoals het arbeidsrecht, het sociaal recht (gerelateerd aan het faillissement en overdracht van ondernemingen), het milieurecht, de boekhouding.

Deze punten kunnen NIET worden overgedragen van vorige jaren.

De opleidingen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de 8 punten situeren zich dus voor de lijst 2021 tussen 1 maart 2019 en 29 februari 2020.

Ter controle van de gevolgde bijscholingen zullen prints/scans van de ”elektronische puntenkaarten”, bijgehouden vanaf 1 maart 2019 tot 30 september 2019 moeten worden voorgelegd, aangevuld met attesten/scans van gevolgde opleidingen in de daaropvolgende periode, t.t.z. van 1 oktober 2019 tot 29 februari 2020 (opleidingen dienen te worden vermeld-stavingstukken die nog niet voorhanden zijn kunnen desgevallend later worden gevoegd).

Niets belet dat een kandidaat-curator zijn bijscholing ook op andere, evenwaardige gronden staaft.

 1. Ervaring

De ervaring wordt getoetst aan de hand van de bekwaamheid zoals hiervoor uiteengezet. Wie op voldoende wijze aantoont bekwaam te zijn, wordt verondersteld te beschikken over de waarborgen inzake ervaring, behoudens tegenindicatie.

 1. Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Wie de hoedanigheid van advocaat heeft wordt, op weerlegbare wijze, verondersteld aan deze voorwaarde te voldoen.

 1. Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid

Deze voorwaarde is als een verplichting voorgeschreven door artikel XX.20 WER.

Gezien de balies Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2020 zijn aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz), zijn alle advocaten die het curator-mandaat opnemen verzekerd zoals voorgeschreven door artikel XX.20 WER. Het volstaat te verwijzen naar de hoedanigheid van advocaat van één van voormelde balies.

In de mate dat de kandidaat niet kan genieten van voormelde polis, voegt de kandidaat een verklaring dat zijn beroepsaansprakelijkheid als curator is verzekerd dan wel zal verzekerd zijn (in geval van individuele polissen) met aanduiding van de maatschappij en de verleende waarborgen. Een kopie van de bijzondere voorwaarden van de polis wordt in dat geval gevoegd.

 1. Het dossier van de kandidaat zal vervolgens worden vervolledigd met een advies over de aanvraag van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de voorzitter in ondernemingszaken en de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven en de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is ingeschreven (toepassing van artikel 1, § 2 KB 5 december 1997).

 

 1. Advocaten die al op de lijst 2020 zijn opgenomen
 1. Advocaten die al op de lijst 2020 zijn opgenomen moeten hun dossier actualiseren door volgende gegevens aan hun dossier toe te voegen (gelieve de elektronische bestanden relevant te benoemen, zodat meteen de inhoud ervan duidelijk wordt):
 1. print/scan van de ”elektronische puntenkaarten”, bijgehouden vanaf 1 maart 2019 tot eind september 2019, aangevuld met attesten/scans van gevolgde opleidingen in de daaropvolgende periode, t.t.z. van 1 oktober 2019 tot 29 februari 2020 (opleidingen dienen te worden vermeld-stavingstukken die nog niet voorhanden zijn kunnen desgevallend later worden gevoegd).

Niets belet dat een kandidaat-curator zijn bijscholing ook op andere, evenwaardige gronden staaft.

 1. bewijs van verzekering van de beroepsaansprakelijkheid (voorwaarde artikel XX.20 WER).

Gezien de balies Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2020 zijn aangesloten bij de collectieve polis voor curatoren en andere mandaten toegekend door de ondernemingsrechtbank (maatschappij Allianz), zijn alle advocaten die het curator-mandaat opnemen verzekerd zoals voorgeschreven door artikel XX.20 WER. Het volstaat te verwijzen naar de hoedanigheid van advocaat van één van voormelde balies.

In de mate dat de kandidaat niet kan genieten van voormelde polis, voegt de kandidaat een verklaring dat zijn beroepsaansprakelijkheid als curator is verzekerd dan wel zal verzekerd zijn (in geval van individuele polissen) met aanduiding van de maatschappij en de verleende waarborgen. Een kopie van de bijzondere voorwaarden van de polis wordt in dat geval gevoegd.

 1. de lijst van de faillissementen waar de curator de voorbije 5 jaar werd aangesteld en de lijst van de daarvan afgesloten faillissementen.
 1. Wanneer moet het dossier geactualiseerd zijn?

Voormelde gegevens moeten aan het dossier zijn toegevoegd vóór 1 maart 2020.

 1. Hoe wordt het dossier geactualiseerd?
 1. curatoren die verleden jaar hun aangifte reeds via REGSOL deden kunnen opnieuw via de oranje tegel “kandidatuur curator” waarna op “kandidatuur verzenden” moet worden gedrukt. De tegel zou vanaf begin februari 2020 beschikbaar zijn.
 1. curatoren die vorig jaar hun aangifte nog niet digitaal deden, worden verzocht hun dossier te actualiseren, aan te maken en in te dienen via REGSOL. Dit kan opnieuw via de oranje tegel “kandidatuur curator”. Na het invullen van de gevraagde gegevens en het downloaden van de benodigde attesten en getuigschriften, dient op “kandidatuur verzenden” te worden gedrukt. De tegel zou vanaf begin februari 2020 beschikbaar zijn.
 1. Wat indien het dossier niet wordt geactualiseerd?

Indien de curator nalaat het dossier te actualiseren, zal dit feit ter kennis worden gebracht van de insolventierechters teneinde hen toe te laten er rekening mee te houden bij het aanstellingsbeleid.

Vervolgens zal de voorzitter vóór 30 juni 2020 een algemene vergadering bijeenroepen om de lijst van de curatoren 2021 op te stellen aan de hand van de lijst 2020 en de aanvragen van de kandidaten die nog niet op de lijst 2020 zijn opgenomen (toepassing van artikel 1, § 3 KB 5 december 1997).

Custom 1

bericht curatoren

Belangrijk bericht aan de curatoren : klik op "inlichtingen" voor meer info

Centraal Register Solvabiliteit - klik hier

 

 
Griffies

Griffies

Nieuws

Persmededeling: herneming werking volgens gewone dienstregeling

Sitemap