Lijst ambtshalve weglatingen 2022.

07/11/2022

Hier kan u de nota "Ambtshalve weglatingen " voor de afdeling Hasselt raadplegen.