Persbericht - bijkomende lottrekking kandidaten juryleden

13/10/2022

Op vraag van de voorzitster van het hof van assisen zal, vrijdag 14 oktober 2022 eerstkomend een lottrekking van 200 bijkomende kandidaten juryleden door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel plaatsvinden.

Deze beslissing werd genomen om, ter zitting van 30 november eerstkomend, waar de samenstelling van de jury zal plaatsvinden,  over voldoende kandidaten juryleden de beschikken.

Deze bijkomende lottrekking zal het aantal personen die deel zullen nemen aan de lottrekking door het hof van assisen tot 1000 mensen brengen min degene die een vrijstelling van de voorzitster van het hof van assisen hebben bekomen.