Vredegerecht Ukkel

kanton van Vredegerechten Brussel

Openingsuren


elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

DE ZITTINGEN HERNEMEN VANAF 18 MEI 2020

RICHTLIJNEN

(Deze richtlijnen zijn van kracht tot het einde van de corona-crisis.)

 

TOEGANG TOT DE LOKALEN VAN HET VREDEGERECHT UKKEL

 

1. De lokalen van het vredegerecht Ukkel zijn voor alle personen, buiten de dienst van het vredegerecht, enkel toegankelijk mits het verplicht   dragen van een mondmasker of een ander persoonlijk beschermingsmiddel dat neus en mond volledig bedekt ( het vredegerecht beschikt niet   over mondmaskers voor het publiek).

 

2. De toegang wordt ontzegd aan personen met een temperatuur boven 37 graden.

 Deze temperatuur kan gecontroleerd worden door een persoon door de vrederechter aangeduid.

 

3. De toiletten zijn niet toegankelijk voor het publiek.

 

TOEGANG TIJDENS DE ZITTINGEN

 

1. De lokalen van het vredegerecht Ukkel zijn voor alle personen, buiten de dienst van het vredegerecht, enkel toegankelijk mits   het  verplicht  dragen van een mondmasker of een ander persoonlijk beschermingsmiddel dat neus en mond volledig bedekt ( het vredegerecht   beschikt niet over mondmaskers voor het publiek).

 

2. De toegang wordt ontzegd aan personen met een temperatuur boven 37 graden.

 Deze temperatuur kan gecontroleerd worden door een persoon door de vrederechter aangeduid.

 

3. De toiletten zijn niet toegankelijk voor het publiek.

 

4. De toegang tot de zittingszaal zal enkel toegelaten zijn aan de advocaten en aan de personen die niet vertegenwoordigd zijn door een   advocaat.  Zij zullen zich voorafgaandelijk moeten aanbieden en identificeren op de griffie of op een daartoe ingerichte plaats (openbare zitting donderdag ontvangt in raadkamer) en zij zullen hun   handen moeten ontsmetten.

 

Iedereen zal zich moeten schikken naar de circulatie voorschriften, geen plaats nemen op verboden plaatsen en desgevallend buiten moeten   wachten.

 

Iedereen moet over eigen schrijfgerief beschikken.

 Iedereen zal, in het belang van allen, de bevelen van de personen die door de vrederechter zijn aangeduid, moeten naleven.

 

De geschriften en stukken worden best naar de griffie verstuurd ten laatste de dag voor de zitting.

 

5. Indien de zaak vastgesteld is op een wel bepaald vast uur, wat in de uitnodiging vermeld staat ( om … uur stipt) moeten de advocaten en de   personen niet vertegenwoordigd door een advocaat op het vastgestelde uur aanwezig zijn.

 

6. Een verzoek voor een procedurekalender mag gezamenlijk verstuurd worden naar de griffie met vermelding van de gevraagde pleidooiduur. In   dat geval, is een aanwezigheid op de zitting niet nodig en een bevelschrift wordt dan opgemaakt en toegestuurd.

 

In de zaken waar partijen akkoord gaan over afbetalingstermijnen is de schriftelijke mededeling aan de griffie van het akkoord door alle partijen   ondertekend voldoende voor een tegensprekelijk vonnis.

 

Partijen kunnen eveneens, op dezelfde manier en indezelfde omstandigheden, vragen dat een akkoord zou worden geacteerd dat in een   tegesprekelijk vonnis zal worden gegoten.

 

 

lesen Sie mehr weniger lesen

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Ukkel
Kanton Vredegerechten Brussel

Vredegerecht Ukkel

kanton van Vredegerechten Brussel

Organisatie

Zittingen

inleidingszitting :

donderdag om 09u00

Verfügung corona

 

TOEGANG TOT DE LOKALEN VAN HET VREDEGERECHT UKKEL

De griffie werkt nog steeds achter gesloten deuren, om toegang te krijgen tot de griffie kan u bellen naar het telefoonnummer 02/344.42.93 of eventueel een mail sturen naar: j.p.uccle-vred.ukkel@just.fgov.be.

De toiletten zijn nog steeds niet toegankelijk voor het publiek.

Samenstelling

Magistrat

Guy VAN HAMME

Vrederechter

Greffiers

Pascal GOIES

Hoofdgriffier

Carine HERCKENRATH

griffier

Cindy PEREMANS

Griffier

Formulieren

Verzoekschrift + medisch attest

Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift

Verzoekschrift

Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huurachterstallen
Verzoekschrift werken
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg eigenaar
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg huurder
Dokument PDF Word Excel Info
Minderjarigen machtiging
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift verzoening

Sitemap