Uw dossier

Agenda van de zittingen

Bij een aantal rechtscolleges is het mogelijk om bijvoorbeeld op basis van het rolnummer of op basis van een datum na te gaan hoever uw zaak staat (nieuwe zaak, in behandeling of uitspraak). U moet daarvoor naar het item "uw dossier" zoeken (zie voorbeeld hierna - de links in deze afbeelding hierna werken niet) bij het bevoegde rechtscollege. Voor de vredegerechten en de politierechtbanken, zie hierna.

uw_dossier.jpg

- alfabetisch volgens rechtscollege - klik hier

-alfabetisch volgens stad/gemeente - klik hier

De namen van partijen worden nooit vermeld om redenen van privacy.

U kan ook altijd contact opnemen met de griffie van het betreffende rechtscollege via de contactgegevens die vermeld worden op de lokale site.

Voor de vredegerechten en politierechtbanken, klik hier. U kan in het beginscherm de woorden "vredegerecht" of "politierechtbank" of een gedeelte ervan invullen. U kan ook de naam van een stad of gemeente invullen.

Lernout en Hauspie.

Uitspraak zaak Lernout en Hauspie: geanonimiseerd uittreksel - klik hier