2015

Hieronder vindt u de jaarlijkse statistische publicaties van de hoven en de rechtbanken en een link naar het jaarverslag van het Hof van Cassatie.

Dit jaar bevinden de gegevens met betrekking tot het burgerlijk jeugdluik zich in de publicatie over de familierechtbank (burgerlijke griffies van de rechtbanken van eerste aanleg). De gegevens met betrekking tot het protectionele luik worden ook dit jaar gepubliceerd.