Statistieken

De steundienst staat in voor de methodologisch onderbouwde ontwikkeling en publicatie van de activiteitstatistieken van de zetel. Deze statistieken hebben betrekking op het aantal nieuwe zaken, hangende zaken en afgesloten zaken per burgerlijk jaar. Ook de aard van de zaken en de manier waarop dossiers worden afgesloten maken deel uit van de ontwikkelde statistieken.

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken verzamelt niet alleen gegevens over het aantal dossiers, ook wordt er aan elk type dossier een behandelingstijd toegekend. De steundienst staat zo in voor de werklastmetingen van de hoven en rechtbanken. Eind 2016 beschikt de steundienst over de eerste werklastmetingscijfers van alle hoven en rechtbanken. Deze statistieken zijn de noodzakelijke schakel om middelen geobjectiveerd, transparant en evenredig over de hoven en rechtbanken te verdelen.

De doelstelling is te komen tot een monitoringsysteem van kwalitatieve, betrouwbare en actuele beheersinformatie, die via gebruiksvriendelijke dashboards beschikbaar is voor de nationale en lokale beheersverantwoordelijken.