2017

Hieronder vindt u de jaarlijkse statistische publicaties van de hoven en de rechtbanken en een link naar het jaarverslag van het Hof van Cassatie.

Net als vorig jaar bevinden de gegevens met betrekking tot het burgerlijk jeugdluik zich in de publicatie over de familierechtbank (burgerlijke griffies van de rechtbanken van eerste aanleg). Sinds 2015, worden de gegevens met betrekking tot het protectionele luik eveneens gepubliceerd.

Ter informatie:
Er zullen dit jaar geen publicaties zijn aan de ene kant voor de vredegerechten en aan de andere kant voor de rechtbanken van eerste aanleg – sectie correctioneel en sectie Onderzoeksrechters en Raadkamer. Beide secties kennen een overschakeling in het gebruik van een nieuwe applicatie.