2014

Hieronder vindt u de jaarlijkse statistische publicaties van de hoven en de rechtbanken.

Sinds de oprichting van de familierechtbank op 01/09/2014 werd het burgerlijke luik van de jeugdgriffies een bevoegdheid van de burgerlijke griffies van de rechtbanken van eerste aanleg, die over een eigen applicatie beschikken voor de registratie van de gerechtelijke dossiers. Bij de voorbereiding van deze migratie verliep de registratie van de burgerlijke jeugddossiers binnen de verschillende griffies echter niet uniform, waardoor de verzamelde gegevens kennelijk onvoldoende betrouwbaar waren. Bovendien was het niet mogelijk om gegevens voor het volledig burgerlijk jaar te registreren. Daarom werd er in 2014 geen publicatie over de burgerlijke gegevens van de jeugdgriffies geproduceerd.

Sinds 2015 bevinden de gegevens met betrekking tot het burgerlijk jeugdluik zich in de publicatie over de familierechtbank (burgerlijke griffies van de rechtbanken van eerste aanleg). De gegevens met betrekking tot het protectionele luik worden sinds 2015 gepubliceerd.