Contact

College van de hoven en rechtbanken

Themisgebouw, 8e verdieping

Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 

tel.: +32 (0)2 557 46 50

e-mail: chr@just.fgov.be 

 

qr code

Klik hier om u aan te melden als persmagistraat !