College van de hoven en rechtbanken

Welkom op de websitepagina’s van het College van de hoven en rechtbanken.

We situeren hier kort het College van de hoven en rechtbanken in de rechterlijke macht en ten opzichte van de wetgevende en de uitvoerende macht.

 

De staatsmacht is verdeeld over drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De drie machten zijn onafhankelijk van elkaar, maar moeten ook samenwerken.

De hoven en rechtbanken maken deel uit van de rechterlijke macht. Binnen het kader van een democratische rechtsstaat en de door de wetgever bepaalde bevoegdheden dragen de hoven en rechtbanken bij tot het oplossen of voorkomen van geschillen. Daartoe nemen ze beslissingen op een onafhankelijke, onpartijdige en professionele manier, met respect voor de rechtsregels en door de beschikbare middelen zo in te zetten, dat de best mogelijke kwaliteit wordt bereikt.

Het College helpt de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun kerntaak:

  • door op een transparante, professionele en onderbouwde wijze te ijveren voor de nodige middelen en voor de optimale inzet van die middelen;
  • door als een spreekbuis op te treden van het management van de hoven en rechtbanken naar externe actoren toe;
  • door het management van de hoven en rechtbanken te ondersteunen door
    • verbeteringsinitiatieven te ondernemen, te communiceren of te faciliteren,
    • aanbevelingen en richtlijnen te verschaffen,
    • voor de best mogelijke middelenverdeling te ijveren.