Plaatsvervangend raadsheer

Rol
Een plaatsvervangend raadsheer is een persoon die aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen en opgeroepen wordt om te zetelen in een hof van beroep of een arbeidshof als de werkende raadsheer afwezig is (bv. door ziekte).
Inleiding

Het gaat daarbij meestal om advocaten, notarissen of universiteitsprofessoren.