Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de rechtbank van koophandel, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep. Het hof van beroep onderzoekt de rechtszaak dan een tweede keer.

Wat is een hoger beroep?

Hoger beroep is een rechtsmiddel dat wordt ingesteld tegen een beslissing van de eerste rechter, waardoor de zaak een tweede keer wordt onderzocht, in de mate waarin het hoger beroep werd ingesteld.

Elke partij – de veroordeelde, de burgerlijke partij, de eisende partij, de verwerende partij of het Openbaar Ministerie – kan in beroep gaan, behalve in de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

Hoe verloopt een hoger beroep?

Het hoger beroep in burgerlijke zaken kan op verschillende manieren worden ingesteld:

  • door middel van een akte van de gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend;
  • door middel van een tegensprekelijk verzoekschrift dat op de griffie van het gerecht in hoger beroep wordt ingediend;
  • door middel van een aangetekende brief in de door de wet bepaalde gevallen;
  • door middel van een conclusie ten aanzien van een partij die reeds in het geding aanwezig is.

De akte van hoger beroep moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten en moet ook binnen een bepaalde termijn worden ingesteld.

De procedure in hoger beroep is in grote lijnen dezelfde als de procedure voor de eerste rechter.

Het hoger beroep in strafzaken kan worden ingesteld door het Openbaar Ministerie, de beklaagde, de burgerlijke partij, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij enz.

Het hoger beroep door het Openbaar Ministerie kan worden ingesteld door een verklaring ter griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen.

Indien het hoger beroep wordt ingesteld door het openbaar ministerie van het gerecht waar de zaak in hoger beroep moet behandeld worden, moet het hoger beroep worden ingesteld door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot.

De beklaagde en de andere partijen kunnen eveneens hoger beroep instellen door een verklaring ter griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen.

De beklaagde die aangehouden is, kan hoger beroep instellen door een verklaring in te dienen bij de directeur van de strafinrichting. Hij kan bovendien een verklaring indienen op de griffie.

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen een wettelijk bepaalde termijn.

Het verloop van de procedure in hoger beroep is grotendeels dezelfde als de procedure voor de eerste rechter.