Publicatiedatum

Hier kan u het uitvoerig gemotiveerd vonnis van de arrondissementsrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 oktober 2019 raadplegen - klik hier