Beschikking kortgeding Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel

 |  Rechtbank van eerste aanleg

Beschikking kortgeding Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel van 26 december 2018:

In deze zaak verplicht de kort gedingrechter de Belgische Staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België,