Publicatiedatum

22-07-2020

Vanaf 28 juli 2020 zal de rechtbank geen faxen meer ontvangen (en uiteraard ook niet meer versturen).

De rechtbank blijft via voldoende kanalen bereikbaar: vooreerst digitaal via e-deposit en e-mail, vervolgens ook nog steeds per post en telefonisch.

Alle contactgegevens zijn terug te vinden op de homepagina van onze website:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel#all-contacts

Bij voorkeur ontvangt de rechtbank alle procedurestukken uitsluitend via e-deposit. Bijkomende verzendingen via gewone post of e-mail zijn overbodig.