Publicatiedatum

03-07-2020

DESTINE AUX COLLABORATEURS NEERLANDOPHONES.
VOOR DE NEDERLANDSTALIGE MEDEWERKERS

 

Mevrouw, mijnheer de magistraat-korpsoverste,
Mevrouw, mijnheer de hoofdgriffier,
Mevrouw, mijnheer de hoofdsecretaris,

Het hof van beroep Gent zoekt 5 assistenten dossierbeheer. Je wordt aangeworven als assistent met een contract van onbepaalde duur.

Meer info met betrekking tot de vacature en tot de functie vind je terug in het vacaturebericht en in de functiebeschrijving in bijlage.

Je kan je inschrijven tot en met 20 juli 2020 via volgend e-mailadres: sec.hoofdgriffier.hvbgent@just.fgov.be

Hof of rechtbank