Indien u door de politie wordt verhoord over misdrijven, beschikt u over een aantal rechten.

Deze rechten verschillen al naar gelang het geval:

  • als u van uw vrijheid bent genomen op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een signalering;
  • als u van uw vrijheid bent benomen;
  • als u niet van uw vrijheid bent benomen.

Alle informatie vindt u terug op de website van de FOD Justitie en dit in verschillende talen.

Hieronder vindt u ook de brochures terug in het nederlands.