Er is één officiële databank voor de Belgische rechtspraak van de rechtscolleges die voorzien zijn in deze website. U kan deze databank hier raadplegen.

Deze databank maakt gebruik van de adobe flash player die moet geïnstalleerd worden.

Elk rechtscollege beslist momenteel autonoom of het rechtspraak publiceert op deze databank of niet.

Momenteel wordt de databank vooral aangevuld door het Hof van Cassatie.

Oudere arresten van het Hof van Cassatie vindt u onder meer hier.

Daarnaast bestaan er een hele reeks commerciële databanken die rechtspraak bevatten doch deze zijn allemaal betalend.