De legalisatie bevestigt de echtheid van een document.

De legalisatie gebeurt niet door de hoven en rechtbanken doch door een dienst van de FOD Justitie.

Meer inlichtingen hierover vindt u hier.