Een student kan stage volgen bij een rechtscollege.

Indien u geïnteresseerd zijt in en stage, neemt u best schriftelijk contact op met de voorzitter of afdelingsvoorzitter van het rechtscollege waar u stage wenst te volgen. U geeft in deze brief toelichting over wie u bent, waar u les volgt en waarom u geïnteresseerd bent in het volgen van een stage.

U vindt de gegevens terug op deze website.

Of u effectief stage kan volgen hangt af van een hele reeks elementen waarover de voorzitter of afdelingsvoorziter beslist.