De FOD Justitie heeft een brochure uitgegeven over de bewindvoering.

Meer informatie door de FOD Justitie over de bewindvoering vindt u hier.

De brochure "Hoe jezelf en je vermogen berschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan ?" vindt u hier.