U heeft een dokter geraadpleegd ! : Procedures

U heeft een dokter geraadpleegd en u bent niet tevreden over zijn tussenkomst. Hij heeft volgens u teveel aangerekend.

Voor dergelijk probleem hoeft u niet noodzakelijk naar de rechter, zeker omdat de kosten voor het voeren van een procedure in wanverhouding staan met het bedrag dat u teveel heeft betaald.

In burger die niet tevreden is met de tussenkomst bijvoorbeeld van een dokter, een notaris of een gerechtsdeurwaarder, kan een klacht indienen bij het tuchtcollege van de beroepsgroep. De gegevens van deze tuchtcolleges kan u gemakkelijk terugvinden via het internet.