Levering koopwaar

U heeft goederen gekocht in een Europees land en er zijn problemen !

Het ECC België informeert je over je rechten als consument wanneer je goederen of diensten koopt in een andere EU-lidstaat, Noorwegen en IJsland en verleent je bijstand bij de behandeling van je grensoverschrijdende klacht.

Deze dienstverlening is gratis.

Het ECC België is niet bevoegd voor klachten van Belgische consumenten tegen Belgische ondernemers.

U heeft meubelen gekocht en de meubels vertonen een gebrek!

U heeft meubelen gekocht en de meubels vertonen een gebrek.

Het is mogelijk dat u zich bij de aankoop akkoord verklaard heeft met de tussenkomst van een arbiter (scheidsrechter) in plaats van naar de rechter te stappen.

Arbitrage is een mogelijkheid om een geschil op te lossen. Bij een arbitrage is het niet een rechter die het geschil oplost en een beslissing neemt, maar wel een ‘arbiter’. Dit kan één persoon zijn maar ook meerdere, meestal dan drie, het ‘arbitragecollege’ genoemd.