Ik huur

De huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning …). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een waarborg geeft. Het systeem van de huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet. Een waarborg is dus alleen verplicht als de overeenkomst daarin voorziet.

Voor meer inlichtingen, klik hier.

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Ik huur een woning en er zijn problemen in verband met de huurprijs

U huurt een woning en er zijn problemen in verband met de huurprijs.

De F.O.D. Justitie stelt een brochure ter beschikking, misschien kan u hier al een aantal inlichtingen vinden.

Indien u de nodige inlichtingen niet vindt, dan kan u eventueel inlichtingen vragen bij een huurdersbond.

Indien u ook daar niet geholpen wordt, dan kan u raad inwinnen bijvoorbeeld bij een advocaat.