De strafuitvoeringsrechtbank (SURB) ziet toe op de uitvoering van de door de hoven en rechtbanken uitgesproken straffen. Een aparte kamer waakt over de toepassing van de interneringsmaatregelen die door een rechtscollege uitgesproken werden.

De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit een voorzitter, de strafuitvoeringsrechter en twee assessoren. Die rechtbank bestaat sinds 1 februari 2007.

De strafuitvoeringsrechter beslist over de uitvoering van vrijheidsstraffen van minder dan drie jaar (nog niet uitgevoerd - ligt momenteel ter beslissing voor bij de minister). Bij straffen van meer dan drie jaar kan de strafuitvoeringsrechtbank beslissen om al dan niet een beperkte detentie toe te staan, bijvoorbeeld elektronisch toezicht of een voorwaardelijke invrijheidsstelling.

De strafuitvoeringsrechtbank heeft een ruime waaier van bevoegdheden op het gebied van strafuitvoering. Hierna vindt u een overzicht van die bevoegdheden.

Beperkte detentie

De beperkte detentie laat een tot een gevangenisstraf veroordeelde persoon toe om op regelmatige basis de gevangenis te verlaten en dat gedurende maximum 16 uur per dag. Die modaliteit kan worden toegekend aan de veroordeelde om zijn professionele, opleidings- of familiale belangen te behartigen waarvoor zijn aanwezigheid buiten de gevangenis vereist is.

Elektronisch toezicht

Dankzij het elektronisch toezicht kan een vrijheidsstraf volledig of gedeeltelijk buiten de gevangenis uitgevoerd worden. De persoon moet zich aan een vast uurrooster houden, wat onder meer met behulp van elektronische middelen gecontroleerd wordt.

Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied

De strafuitvoeringsrechtbank beslist over de voorlopige invrijheidstelling van een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een uitlevering, een terugzending of een bevel om het grondgebied te verlaten, met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied. De veroordeelde moet één derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor die maatregel.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dankzij de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen de personen die tot gevangenisstraffen veroordeeld werden een deel van hun straf buiten de gevangenis uitvoeren. Tijdens een bepaalde proeftijd moeten ze de door de rechtbank opgelegde voorwaarden naleven.

 

Bekijk hier de video over de Strafuitvoeringsrechtbank