Enkel het Hof van Cassatie is bevoegd om uitspraak te doen over vragen met betrekking tot de interpretatie van de artikelen van boek IV van het wetboek van economisch recht.

Wanneer de oplossing van een geschil afhangt van de interpretatie van een artikel van dit wetboek, dan kan de rechter bij wie de zaak aanhangig is, een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Cassatie.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht over de uitleg van een rechtsregel. Zolang deze vraag behandeld wordt door het hoger rechtscollege, wordt de procedure voor de lagere rechter geschorst. De lagere rechter zal na de prejudiciële uitspraak zelf ook uitspraak doen met toepassing van de prejudiciële uitspraak.