Behalve loutere geschillenbeslechting, heeft de vrederechter nog een aantal andere bevoegdheden.
  • De vrederechter is niet alleen bevoegd inzake voogdij, maar ook voor bewindvoering over onbekwame meerderjarigen en ouderlijk goederenbeheer;
  • De vrederechter is aanwezig bij bepaalde openbare verkopingen;
  • De vrederechter kan belast worden met bepaalde onderzoeksverrichtingen die de overheid opdraagt;
  • De vrederechter is bevoegd inzake de beëdiging van bepaalde personen, zoals dijk- en sluiswachters, ijkmeesters, veldwachters, enz.(art.601 Ger. W.).