De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen.

Het jeugdrecht is verschillend in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap.

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen:

  • als een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd (maar niet voor verkeersovertredingen vanaf 16 jaar)
  • als hulpverlening noodzakelijk is omdat een minderjarige in gevaar is of opgroeit in moeilijke omstandigheden. (In Vlaanderen spreekt men van een “verontrustende situatie” of VOS).

De jeugdrechtbank kan reageren op misdrijven door herstelbemiddeling voor te stellen, of door de jongere in een jeugdinstelling te plaatsen in ernstige gevallen.

Wanneer de maatregelen van de jeugdrechtbank niet meer helpen en in erg uitzonderlijke gevallen, kan de jeugdrechtbank beslissen om de plus-16-jarige door te verwijzen naar een rechtbank voor volwassenen (uithandengeving). Dat kan de correctionele rechtbank zijn of bij zeer ernstige misdrijven het hof van assisen.

Opgelet vanaf 1 september 2019 is het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht in voege getreden.

Bijlagen