De ondernemingsrechtbank behandelt ook een aantal specifieke geschillen, ongeacht het bedrag van de vordering.

Hierna vindt u enkele voorbeelden van zulke geschillen:

  • van geschillen inzake vennootschappen, verenigingen of stichtingen,
  • van geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten,
  • van geschillen inzake marktpraktijken,
  • geschillen inzake wissel- en orderbrieven,
  • ….