De ondernemingsrechtbank heeft ook een bestuurlijke bevoegdheid, m.a.w. een bevoegdheid buiten elk geschil om.

De ondernemingsrechtbank neemt de eed af van o.a.

  • beëdigde wegers, scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen;
  • de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren;

De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden sporen ondernemingen op die zich in financiële moeilijkheden bevinden om de continuïteit van de onderneming en de belangen van de schuldeisers te beschermen.