Om het inkijken van uw dossier aangenamer te maken en de social distance te kunnen respecteren dient u uw inzagemoment te reserveren.

Inzage kan nadien op het door de griffie bevestigde moment aan het gemeenschappelijk onthaal.

 

Aanduiding van verplicht veld
Hoedanigheid
(minstens 12u op voorhand)
Reden inzage