Date de publication

Type de juridiction

Rechtbank van eerste aanleg

De kort gedingrechter verplicht de Belgische Staat om aan de twee minderjarige meisjes van 2 en 4 jaar de nodige administratieve, identiteits- en/of reisdocumenten te bezorgen waarmee zij onder begeleiding vanuit Turkije naar België kunnen reizen en regelmatig België binnen kunnen komen.

De Belgische Staat krijgt hiervoor één maand de tijd na de betekening van de beslissing. Doet ze dit niet, dan moet ze een dwangsom betalen van 5.000 € per dag vertraging en per kind, maximum 500.000 €.

Hoger beroep is mogelijk tegen deze beslissing maar is niet schorsend.