Date de publication

Type de juridiction

Rechtbank van eerste aanleg

Beschikking kortgeding Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel van 26 december 2018:

In deze zaak verplicht de kort gedingrechter de Belgische Staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België,

in het bijzonder door :

  • het eigen diplomatiek en/of consulair personeel of dat van een andere EU-lidstaat in te schakelen,
  • contacten en afspraken te maken met de plaatselijke autoriteiten,
  • hun moeders ook te laten reizen,
  • aan de kinderen en hun moeders de nodige administratieve, identiteits- en reisdocumenten te (laten) bezorgen,
  • de reis van de moeders te beveiligen.

De Belgische Staat moet dit doen binnen de 40 dagen na de betekening van de beslissing. Zo niet, moet ze een dwangsom betalen van 5.000 € per dag vertraging en per kind, begrensd tot maximum 1 miljoen €.

Ook tegen deze beslissing is hoger beroep mogelijk maar opnieuw niet schorsend