Date de publication

Type de juridiction

Rechtbank van eerste aanleg

Hier kan u het uitvoerig gemotiveerd vonnis van de arrondissementsrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 15 oktober 2019 raadplegen - klik hier