De territoriale bevoegdheid is de rechtsmacht die de rechter krachtens de wet heeft in een bepaald gebied (kanton, arrondissement of ressort).