01

De ondernemingsrechtbank te Antwerpen wordt in vijf afdelingen verdeeld. Klik hieronder om de verschillende afdelingen te bekijken.

 

lesen Sie mehr weniger lesen
02

BUITEN WERKING STELLEN FAX

Vanaf 1 januari 2020 zullen de verschillende faxtoestellen in alle afdelingen van de ondernemingsrechtbank Antwerpen buiten werking worden gesteld.

Ter vervanging van de fax, kunnen de griffies voortaan bereikt worden via mail.
De e-mailadressen en richtlijnen kan u hier terugvinden.

lesen Sie mehr weniger lesen

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Afdelingen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20 bus 7
  2000 Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Parklaan 25/6
  3500 Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Voochtstraat 7
  2800 Mechelen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Kielenstraat 22 bus 4
  3700 Tongeren
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • De Merodelei 11 - 13 OPGELET: vanaf 22/10/2020 WEZENSTRAAT 7
  2300 Turnhout

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Vorstellung

Welkom

Visie

De ondernemingsrechtbank wil als vertrouwenwekkende schakel in de sociaal-economische context:

 • op de meest adequate manier ondernemingsgeschillen oplossen, via bemiddeling of kwalitatieve rechtspraak;
 • een betrouwbare efficiënte partner zijn voor de ondernemer;
 • meewerken aan een gezond economisch weefsel.

Missie

De ORB als rechtbank. De Ondernemingsrechtbank Antwerpen streeft naar een integere en effectieve beslechting van geschillen in ondernemingszaken. Zij oefent haar taken professioneel en tijdig uit. In haar consistente beslissingen hanteert ze een duidelijke en begrijpelijke taal.

De ORB als partner. De rechtbank gaat kostenbewust om met publieke middelen. De rechtbank onderkent dat geschillen een belangrijke impact hebben, zowel individueel (voor de onderneming), als collectief (voor het handelsverkeer). Daarom organiseert zij haar taak om de kosten en het tijdsverloop zo veel mogelijk te beperken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die de rechtzoekende kan en mag verwachten.

De ORB als organisatie. De rechtbank werkt met mensen, voor mensen. De rechtbank wil dan ook een werkplek zijn waar mensen graag en enthousiast werken. Daartoe dragen bij het welbevinden op het werk, een professionele omkadering, kennisuitwisseling en permanente vorming van de magistraten, griffiers en gerechtspersoneel.

De ORB in de samenleving. De rechtbank is geen eiland, maar een deel van het sociaal en economisch weefsel waarin ze actief is. Ze speelt hierop in, zonder de discretie en objectiviteit te verliezen, die nodig zijn voor een integere en kwaliteitsvolle rechtspraak en het uitoefenen van haar opdrachten.

Kernwaarden

 • onafhankelijk en onpartijdig
 • integer en professioneel
 • kwaliteitsgericht en efficiënt
 • bewust van de maatschappelijke context en toegankelijk

Beleid

Hier vindt u terug hoe leidinggevend kader van de ondernemingsrechtbank Antwerpen is samengesteld.

Actua

Hier vindt u de nota terug i.v.m. de aanpassing van de rolrechten sinds 1 februari 2019.

Voortaan is e-Deposit beschikbaar voor alle afdelingen.

Organisation

Gebiedsomschrijving

Naar aanleiding van de grote hervorming en hertekening van het gerechtelijk landschap, werden de vijf ondernemingsrechtbanken van de provincies Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en Limburg (Hasselt en Tongeren), samengevoegd tot één grote ondernemingsrechtbank Antwerpen.

De vroegere rechtbanken worden afdelingen van de grote rechtbank. Zij blijven als zittingsplaatsen behouden, waar men voor de meeste procedures, net als voor de hervorming, terecht kan.

Door de schaalvergroting vallen de arrondissementen samen met de provinciegrenzen. Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen bestaat uit twee arrondissementen, Antwerpen en Limburg.

In het bijzonder reglement is de behandeling van de bepaalde procedures gecentraliseerd per arrondissement. Zo worden de procedures in kortgeding en zoals in kortgeding, voor het arrondissement Antwerpen in de afdeling Antwerpen behandeld, en voor het arrondissement Limburg in de afdeling Tongeren.

De Europese Betalingsbevelen en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de afdelingen Turnhout en Hasselt voor respectievelijk het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Limburg.

Zittingen

Op de pagina's van de verschillende afdelingen vindt u het schema van de zittingen in die afdeling.

Auskünfte

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 25 juni 2020.

Het competentieprofiel voor de curatoren met de bijhorende bijlage kan u terugvinden door volgende links aan te klikken:​​​​​​

Vereffenaars beperkingsfondsen

Hier vindt u de lijst van de vereffenaars beperkingsfondsen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 1 oktober 2020.

Neuigkeiten

De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen zoekt 2 assistenten dossierbeheer (niveau C) - m/v/x voor de afdeling Antwerpen (contract van onbepaalde duur + aanleg wervingsreserve).

Meer info m.b.t. de functie kan je hier terugvinden.

Solliciteren kan tot en met 24 augustus 2020 door je curriculum vitae, motivatiebrief en een kopie van je diploma te mailen naar orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be.

Hier kan u de beschikking terugvinden die donderdag 6 augustus 2020 werd uitgesproken in de procedure van KVC Westerlo tegen KBVB en Pro League.

Het persbericht dat 13 mei 2020 werd uitgestuurd n.a.v. het heropstarten van de inleidingszittingen van de Ondernemingsrechtbank kan u hier raadplegen.

De ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt 1 deskundige dossierbeheer in de primaire processen - niveau B voor haar afdeling Antwerpen (contract voor onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie vind je terug in het vacaturebericht als bijlage.

U kan uw kandidatuur stellen t.e.m. 8 mei 2020 door uw CV en motivatiebrief en kopie diploma te richten naar: orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be met referentie "contract voor onbepaalde duur 2020 - niveau B".

 

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt voor 4 van haar afdelingen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt) een assistent dossierbeheerder (contracten voor onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie vind je terug in het vacaturebericht als bijlage.

U kan uw kandidatuur stellen t.e.m. 8 mei 2020 door uw CV en motivatiebrief en kopie diploma te richten naar orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be met referentie "contracten voor onbepaalde duur 2020 - niveau C".

Onderstaande zittingen in de afdeling Antwerpen worden tot nader order verplaatst naar een andere zittingszaal:

Kort geding op dinsdag van zaal C003 naar zaal B1

Zoals in kort geding en kort geding op woensdag van zaal C003 naar zaal B1

Kort geding op vrijdag van zaal C003 naar zaal B1

22e kamer op vrijdag van zaal C3 naar zaal C1

In het licht van de zorgwekkende evolutie van de Coronapandemie worden alle niet-dringende zittingen verdaagd, en dit tot 19 april.
Hier kan u de beschikking terugvinden aangaande de maatregelen die vandaag werden genomen.

De dienst rechtspersonen zal vanaf heden achter gesloten deuren werken, dit om u en de medewerkers van de desbetreffende dienst te beschermen.
Indien er bij de verwerking van de stukken problemen zouden rijzen, dan zullen onze diensten u schriftelijk contacteren.

We raden u ook aan om in de mate van het mogelijke de stukken digitaal neer te leggen.

Verder worden alle zittingen van de KOIM met onmiddellijke ingang opgeschort.
U zal een nieuwe oproepingsbrief met een nieuwe datum ontvangen.

Vanaf heden zal de KOIM tot nader order ook niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Wij danken u voor uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen in deze uitzonderlijk ernstige situatie.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal.

Dokument PDF Word Excel Info
Leidraad
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Dokument PDF Word Excel Info
Model afrekening
Dokument PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Dokument PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap