Door wie wordt dit formulier ter beschikking gesteld?

Het contactformulier wordt ter beschikking gesteld door het College van hoven en rechtbanken, een door de wet ingestelde steundienst.

Wie ontvangt de mail die via dit formulier wordt verstuurd?

De door u ingevulde mail komt terecht bij het College van hoven en rechtbanken.

Meer inlichtingen over het College vindt u hier.

Wat gebeurt er met het door u ingevulde formulier?

De vraag die u gesteld heeft wordt beantwoord door of namens het College van hoven en rechtbanken.

Wat kan of doet het College van hoven en rechtbanken niet!

Het College van hoven en rechtbanken beschikt niet over de gegevens van de verschillende hoven en rechtbanken. Voor deze gegevens moet u zich rechtstreeks tot de bevoegde rechtbank wenden.

Een vraag daarover wordt dus niet beantwoord.

Een rechtbank kan u zoeken via de homepage van deze website: “Een rechtbank zoeken”.

Het College van hoven en rechtbanken is ook geen gratis juridisch consultatiebureau. Dergelijke vraag wordt dus niet beantwoord.

Tenslotte voert het College geen opdrachten uit van een burger, zoals het doorsturen van mail met allerhande vragen, het vragen van uitstel in een bepaalde zaak enz. Daarvoor moet u zelf het nodige doen of beroep doen op een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder enz.

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier dient enkel voor algemene informatieve vragen in verband met de website van hoven en rechtbanken, die nog niet beantwoord werden bij de verschillende onderwerpen waarover u kon kiezen.

U kan ook een aantal inlichtingen vinden bij de lokale websites.

Inlichtingen over de stand van zaken van “uw dossier” vindt u hier. Omwille van privacyredenen zal u geen namen zien van partijen.

Welke vragen worden niet beantwoord?

Artikel 297 Gerechtelijk wetboek bepaalt het volgende:

De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen hun geen consult geven.”

Juridische vragen worden derhalve nooit beantwoord omdat dit bij wet uitgesloten is. Daarvoor kan u best beroep doen op bijvoorbeeld een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een notaris enz. 

Meer informatie over de bijstand van een advocaat (prodeo-advocaat) vindt u hier.

Worden vragen in verband met klachten beantwoord?

Specifieke vragen in verband met klachten over een bepaald rechtscollege (vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg enz.) moet u aan het bevoegd rechtscollege zelf stellen. De contactgegevens van de lokale websites kan u terugvinden via deze website.

Ook de Hoge Raad voor de Justitie behandelt klachten voor zover deze klachten tot haar bevoegdheid.

Inhoud van de vraag.

Hoe duidelijker uw vraag of opmerking, hoe vlugger u een antwoord zal ontvangen. Probeer wel de juiste verwijzing ( url ) toe te voegen van de pagina waar de vraag zich stelt of het probleem zich voordoet.

Wanneer krijg ik een antwoord?

Afhankelijk van het tijdstip van uw vraag, kan het antwoord 2 à 3 werkdagen in beslag nemen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Veel gestelde vragen en antwoorden.

U vindt u een aantal antwoord op uw vragen wanneer u het contactformulier te zien kreeg en keuze kon maken uit een aantal onderwerpen. Deze vragen worden niet opnieuw beantwoord.

Ik heb het contactformulier ingevuld doch ik kreeg geen antwoord !

Indien u geen antwoord ontvangt binnen enkele dagen, dan kan dit onder meer het gevolg zijn van het feit dat u

  • het antwoord terug te vinden is bij de keuzeonderwerpen;
  • uw vraag te algemeen en/of te onduidelijk heeft geformuleerd;
  • als journalist een vraag heeft gesteld; u moet daarvoor beroep doen op de persmagistraat van het bevoegd rechtscollege;
  • gegevens invult in één van de velden die ogenschijnlijk niet correct zijn, waardoor uw bericht als spam wordt aanzien;
  • een verkeerd mailadres heeft ingegeven.

Maatregelen ten gevolge van misbruik.

De laatste maanden werd en wordt het formulier geregeld misbruikt, bijvoorbeeld door verschillende malen na elkaar het formulier te versturen, door het formulier te gebruiken om spam of virussen te verspreiden, door beledigingen te versturen enz.

Ten gevolge hiervan werden een aantal maatregelen getroffen:

  • het contactformulier zal slechts op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn, die niet op voorhand worden meegedeeld;
  • daarnaast zijn er ook andere beperkingen ingebouwd, die niet worden meegedeeld;
  • het is ook mogelijk dat klacht wordt ingediend.

Indien u er niet in slaagt het contactformulier te verzenden of indien het contactformulier gesloten is, probeer het dan op een later tijdstip nog eens of neem telefonisch contact op met het bevoegde rechtscollege tijdens de werkuren. Door de coronamaatregelen kunnen de werkuren van sommoge griffies beperkt zijn. U vindt hierover meer gegevens op de lokale website.

Het College van hoven en rechtbanken verontschuldigt zich bij de burger voor dit ongemak doch is ervan overtuigd dat u begrip zal willen opbrengen voor deze manier van werken.

De gegevens van de webformulieren worden na beantwoording verwijderd.